Neoficiální stránky obce

Zamachy

Osobnosti:

Rodáci ze Zamach, kteří se uplatnili na širší než úzce regionální úrovni:


Bohacek.jpg (4kB) Karel Boháček (nar. 1886 Zamachy 14, zemř. 1928)
akademický malíř, vrstevník V. Rabase, O. Koníčka, V. Rady a Vojt. Sedláčka, se kterými se v r. 1913 sdružil v Kruhu výtvarných umělců. Jako člen Umělecké Besedy (od 1910) obesílal její výstavy převážně kresbami, ale těžištěm jeho tvorby byla tvorba malířská, v níž se do značné míry inspiroval krásou přírody a životem lidí v okolí svého rodiště.
Hned na začátku své kariery na sebe upozornil impresivně realistickými krajinami a po r. 1910 začal uplatňovat v krajinomalbě tzv. besední tradicionalismus. Jeho obrazy z posledních předválečných let však jsou méně známé. Významným aspektem Boháčkovy poválečné tvorby bylo symbolické ztvárňování organického soužití člověka s přírodou.
Ve svém vrcholném období se Boháček přiklonil k neoklasicistnímu stylu v zátiších, ale opět zejména v krajinářství, kdy v řadě rozměrných komponovaných obrazů ztvárnil přírodní témata z okolí Zamach, dosahujících až surreálného účinku.
Mezi známé Boháčkovy obrazy patří Česání ovoce, Krajina u Všelis a Bouře (vpravo nahoře).
Soustavná výstava Boháčkovy tvorby se uskutečnila v říjno 2000 ve Výstavní síni Husova ul. na Starém Městě v Praze.

Viz Jiří Kohoutek: Karel Boháček - Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu, vyd. České muzeum výtvarných umění, Praha, 2000.


Jos_Masek.jpg (5kB) Josef Mašek (nar. 1874 Zamachy, zemř. 1959 Praha)
absolvent mladoboleslavského gymnasia a práv na pražské Universitě. Působil jako soudce v Praze, Kutné Hoře, na Mělníce, v Chotěboři (kde se blíže seznámil s prof. T.G. Masarykem), v Mnichově Hradišti a posléze jako rada vrchního zemského soudu v Praze. V Mnichově Hradišti působil v městském a okresním zastupitelstvu, zasadil se o elektrifikaci města a zřízení městské nemocnice. Po pensionování žil až do r. 1948 v Mělnickém Vtelně.


Josef Pavlíček (nar.1828 Zamachy, zemř. 1902)
rolník v čp. 9, dlouholetý starosta obce (1857-85) a člen okresního zastupitelstva mělnického. Angažoval se v české evangelické církvi. Jsa v letech 1865-94 kurátorem (laickým representantem) evangelického sboru v Mělnickém Vtelně, byl zvolen superintendentním kurátorem českým (v dnešní Českobratrské církvi evangelické synodní kurátor, nejvyšší laická funkce). Působil i v reformovaném synodním výboru ve Vídni.


Václav Pavlíček (nar.1783 Zamachy)
správce Loučeňského panství na Mladoboleslavsku.


V_Pavlicek.jpg (5kB) Václav Pavlíček (nar.1836 Zamachy)
bratr předchozího. Absolvent Stavovského polytechnického ústavu v Praze (předchůdce ČVUT) v oboru stavitelství. Postavil řadu selských domů ve východním Mělnicku, např. čp. 1 v Zamachách nebo budovu pošty (čp. 15) v Mělnickém Vtelně.
Spoluzakladatel Měšťanské besedy v Mělnickém Vtelně, tamějšího Sokola a divadelního spolku. Mimo to působil jako zástupce seniorátního kurátora pražského seniorátu evangelické církve helv. vyznání.


zde vejdi Václav Štěpán (nar.1838 Zamachy)
vystudoval medicinu na Karlově universitě v Praze, v letech 1867 a 1870 dosáhl 1. a 2. doktorátu (porodnictví, chirurgie). Pro vlastenecké postoje měl potíže s umístěním v Praze. Od r. 1870 byl domácím a panským lékařem Jiřího knížete z Lobkowicz na Mělníce.
Úvodní stránka Další informace (*) Historie (*) Současnost (*) Osobnosti
Okolí (*) - mapa Spoje L.Böhm (1892) píše .. Prameny (*) .
(*) připravuje se

Jan Mašek, 24/11/2001